Opus bidrar till en säkrare och renare värld

VAD VI GÖR

Förbättrar trafiksäkerheten och minskar föroreningarna från fordon

Opus är ett teknologifokuserat och globalt ledande företag på marknaderna för bilprovning och support av avancerade fordon.

NYHETER

Det senaste från Opus

Nyheter, uppdateringar och insikter om Opus, Vehicle Inspection och Intelligent Vehicle Support.

NEWS | 04 June 2019
04 June 2019
Opus utökar sitt stationsnätverk i Chile

Opus har öppnat en ny bilprovningsstation i staden Casablanca, Chile, som en del av det snabbt växande stationsnätverket i landet.

NEWS | 10 May 2019
10 May 2019
Massivt utsläppsfusk i spansk lastbilstrafik

Vid flygande inspektioner av lastbilar som spanska Guardia Civil genomfört i år, har man ertappat ett stort antal manipulerade fordon som bryter mot utsläppsreglerna. De manipulerade lastbilarna kan släppa ut upp till 10 gånger mer kväveoxider, eller upp till ett ton mer än tillåtet per fordon och år.

NEWS | 29 March 2019
29 March 2019
Opus Global dotterbolag undertecknar bilprovningskontrakt med New Hampshire

Opus dotterbolag undertecknar bilprovningskontrakt med New Hampshire

Säkrare vägar och renare luft

Våra bilprovningsprogram bidrar till att minska antalet dödsfall i trafiken och förbättra luftkvaliteten i hela världen. Genom support av avancerade fordon bidrar vi till att säkerställa att datoriserade fordon fungerar säkert och korrekt.

PROGRAM

Din bilprovningspartner

Vi utför varje år 30 miljoner bilprovningar över hela världen.

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?

Välkommen

SV Svenske EN English

Where would you like to go?

Alternate Text

Want to book an inspection in Sweden or read more about Opus Bilprovning?

Go to Opus Bilprovning >
Alternate Text

Want to visit Opus’ global website?

Continue to Opus Global >

Vad vill du göra?

Alternate Text

Vill du boka en besiktning eller läsa mer om Opus Bilprovning?

gå till Opus Bilprovning >
Alternate Text

Vill du gå till Opus globala hemsida?

gå till Opus Global >