Besikta personbil

Dags för besiktning? De nya besiktningsreglerna gör att slutsiffran inte längre bestämmer när det är dags att besikta din bil, men här kan du läsa vad som gäller.

Opus Bilprovning logo

När ska bilen besiktas?

Personbilar och lastbilar (upp till 3500 kg i totalvikt) har inte längre en slutsifferstyrd besiktningsperiod. Innan den 20 maj 2018 kunde man på registreringsnumrets sista siffra se under vilken period bilen skulle besiktas (t.ex. en bil med slutsiffra 1 i registreringsnumret skulle besiktas under perioden november-mars).

Den 20 maj 2018 slopades besiktningsperioden som baserades på slutsiffran och nu bestäms istället kommande kontrollbesiktning av månaden då senaste besiktningen utfördes. Personbilar och lastbilar upp till 3500 kg i totalvikt ska besiktas första gången senast 36 månader efter att fordonets tagits i bruk första gången. Andra gången ska ske senast 24:e månaden efter föregående besiktning. Därefter ska fordonet besiktas senast 14 månader efter föregående besiktning. 

Vill du veta när ditt fordon ska besiktas? Gör det genom att ange ditt registreringsnummer här

   

Besikta 30-, 40- och 50-åriga fordon

Fordon (personbilar, lastbilar samt släp som dras av dessa) som är 30-49 år gamla och motorcyklar som är 30-39 år ska besiktas senast 24 månader efter fordonets senast godkända och giltiga kontrollbesiktning.

Fordon som är 50 år och äldre (oavsett vikt och som inte används i yrkestrafik) och motorcyklar som är 40 år eller äldre, är från den 20 maj 2018 befriade från besiktningsplikten. Kravet som finns, för att fordonet automatiskt ska bli besiktningsbefriat, är att fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom den senaste 24-månadersperioden.

Tidigare var endast fordon av årsmodell 1950 eller äldre besiktningsbefriade. Istället för årsmodell kommer nu fordonets ålder avgöra när fordonet undantas från kravet på besiktning.

Undantag: fordon i yrkesmässig trafik eller bussregistrerade fordon ska besiktas varje år.

   

Besikta ett yrkesfordon

Yrkesfordon med en totalvikt om max 3,5 ton besiktas första gången när bilen är ett år och därefter varje år (senast var 12:e månad). Datum för den första besiktningen utgår från det datum som fordonet tagits i bruk. Ibruktagandedatum hittar du på registreringsbeviset.

Som yrkesfordon räknas till exempel: taxi, uthyrningsfordon, övningsbilar, utryckningsfordon, skolskjutsfordon, yrkesmässig personbefordran och gengasbilar.

   

Metangasdrivna fordon

Vid kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar och bussar som drivs av metangas (biogas eller naturgas) måste gastanken vara fylld så mycket att motorn kan köras i läge “gasdrift” när vi täthetskontrollerar bränslesystemet. Om motorn inte kan köras på metangas eller om bränslesystemet läcker underkänns fordonet med krav på efterkontroll.
   

Nya regler för fordon med metangas

Från och med den 20 maj 2018 gäller nya besiktningsregler för fordon med gastankar.

De nya reglerna kräver att alla gastankar (inklusive ledningar) vid kontrollbesiktningen måste vara frilagda/synliga för att vi ska kunna kontrollera eventuella skador, fastsättning och täthet.

Om inte bränsletankarna är frilagda krävs ett intyg, som i samband med besiktningen inte får vara äldre än 15 månader.

Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren, av fordonstillverkaren godkänd representant, eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

Källa: Transportstyrelsen.

   

Boka besiktning

Hos oss kan du boka besiktning för din bil, mc, släpvagn, husvagn, husbil och lastbil – eller betala, omboka/avboka en redan bokad besiktningstid.

Se lediga tider