NYHETER

Så går det till under besiktningen - del 3

29 juli 2019 07:00
Besiktning av underrede på Opus Biprovning
Dags för del tre i vår serie om hur det går till under kontrollbesiktningen av personbilar. Den här gången är det dags att hissa upp bilen på vår lyft för att titta utvändigt och på underredet.

Dags för del tre i vår serie om hur det går till under kontrollbesiktningen av personbilar. Den här gången är det dags att hissa upp bilen på vår lyft för att titta utvändigt och på underredet.

   

Underredskontroll - det som är svårt att se till vardags

Underredet på bilen är en del som kan vara svår att se till vardags. De flesta bilägare brukar knappast hissa upp bilen för att titta efter själva, såvida de inte hör något som skramlar eller låter konstigt. Här är det relativt vanligt att fel upptäcks på äldre bilar, då man helt enkelt inte håller koll på om t.ex. rost har börjat angripa balkar eller avgassystemet när man använder bilen i veckorna.

Det är en av anledningarna till varför man måste besikta bilen varje år. På ett år hinner (för det mesta) inga större rostskador uppstå, utan de upptäcks i ett tidigt skede så du kan åtgärda dem i tid.

Vid underredskontrollen tittar vi på stommens skick, ser efter så att kopplingsanordningen är hel och kontrollerar hjulsystemet inklusive däck, fjädring, axel- och länklager samt hjullager. Därefter tittar vi på drivsystemet, vilket bland annat inkluderar kontroll av motor, bränsleslangar och avgassystem (inklusive kontroll av avgasrenande system). Vi kontrollerar bromssystemet utvändigt och även styrsystemet.

    

Övriga utvändiga kontroller

Efter att vi har kontrollerat underredet sänker vi lyften till mellanläge och kontrollerar bland annat följande:

 • Stomme - i det här fallet sidobalkar och hjulhus som bättre syns från sidan
 • Drivknutar
 • Hjul och däck
 • Fjädrar och fjädersäten
 • Bromsledningar
 • ABS-komponenter
 • Styrdetaljer (mekanism och länkage)
 • Strålkastare
 • Reflexer
 • Vindrutan
 • Kopplingsdelar och kontakt för släpvagn

Som du ser är det många steg som hinns med, trots att kontrollen går snabbt. Vår personal jobbar alltid mot en fastställd checklista för att se till att varje steg kontrolleras så att du får ett korrekt besiktningsprotokoll.

Om allt är okej här går vi vidare till de sista stegen som är kontroll av bromsar, mätning av avgasvärden och en testkörning. Mer om det nästa gång.