Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Att tänka på inför besiktningen

För att göra din besiktning enklare har vi gjort checklistor på saker som du enkelt kan kontrollera själv.

Måste alla bälten finnas på plats?
Samtliga registrerade säten med bälte måste finnas på plats. Se registreringsbeviset om du känner dig osäker.


Måste alla dörrar gå att öppna?
Ja, dörrarna måste kunna öppnas antingen från insidan eller från utsidan.


Måste bakluckan gå att öppna?
Nej, det ingår inte i vår kontroll. Men kom ihåg att ta fram varningstriangeln.


Om bilen har löstagbar dragkrok?
Om din bil har en löstagbar dragkrok, ta då med dig denna samt eventuell nyckel till besiktningen.


Vad behöver jag ta med till kontrollbesiktningen?
Du behöver inte ta med dig några dokument eller registreringshandlingar till kontrollbesiktningen. Alla uppgifter om bilen som besiktningsteknikern behöver finner han/hon i sin handdator. Är det en efterkontroll är det dock bra om du kan ta med protokollet från föregående kontrollbesiktning som visar på vad som underkänts. Vid andra slags besiktningar kan vissa dokument krävas. Om du har en löstagbar dragkrok, ta med denna samt nyckel.


Är det något speciellt jag bör tänka på när jag ska besikta min husvagn?
Kontrollera att luckor och dörrar ej är låsta. Det går bra att göra en gasolkontroll hos oss utan att gasoltub tas med.


Är det något speciellt jag bör tänka på när jag ska besikta min motorcykel?
Till checklistor


Är det något speciellt jag bör tänka på när jag ska besikta fordon med metangas?
Till checklistor


Vad händer om varningstriangeln saknas?
Fordonet får en anmärkning i protokollet och felet måste åtgärdas snarast. Om tidigare noterad brist kvarstår vid nästa besiktningstillfälle resulterar detta i en anmärkning med krav på efterkontroll.

Opus kundtjänst

2019-01-28

Då frågan är överflyttad från vårt gamla kundforum så har inte länkarna följt med. Checklistorna som skulle vara länkade ovan finns här.

2022-03-22

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice