Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Besiktningstid

Hejsan! Har köpt en husbil i höstas, den står avställd nu under vintern. Ser att den ska besiktas senast 31/3 2021, men vi kan inte besikta så tidigt pga att vi inte har vinterdäck, samt att den inte kan tas ut från vinterförvaring en så tidigt.

Ingemar Jatko

2021-01-15

Hej Ingemar,

Det enda som händer om du inte besiktar fordonet i tid är att det får körförbud, och så länge det står på vinterförvaring så är ju inte det något större problem. Mitt förslag är att när det väl blir aktuellt att ta ut den från vinterförvaringen så planerar du in så du bokar en besiktningstid i samband med det, och åker direkt från förvaret till besiktningen. Man får köra raka vägen till besiktningen även om fordonet är avställt och har körförbud på grund av utebliven besiktning (däremot måste man fortfarande ha fordonet försäkrat, men det brukar gå att lösa korttidsförsäkring hos försäkringsbolaget).

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2021-01-29

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice