Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Får jag besikta släpvagnen med dubbdäck fast det är sommar

Får jag besikta släpvagnen med dubbdäck fast det är sommar

Nisse

2020-05-24

Hej Nisse,

Tack för att du kontaktat oss. Vi gör ingen bedömning av om du har sommar- eller vinterdäck på fordonet vid besiktningen utan bara däckens skick. Vad gäller att köra fordonet till besiktningen så får jag hänvisa till Polisen, men det är i alla fall inget problem när du väl är på plats.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2020-05-24

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice