Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Sparas ett fukttest så att man kan se det i efterhand?

Hej. Sparas era fukttest resultat i datorn så man kan gå tillbaka å se det?

Simona

2020-07-10

Hej Simona,
Ja, resultaten från fukttest sparas. I och med att de inte är offentliga handlingar kan vi dock bara skicka dem per post till fordonets ägare.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2020-07-11

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice