Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Jag har frågor angående mitt besiktningsprotokoll

Var hittar jag mätarställning och information om fordonet?
Hos Transportstyrelsen och i vår mobil-app kan du få generell information om ett fordon samt om vilken mätarställning fordonet hade vid senast utförda bilbesiktning.


Vad betyder bromsvärdena på besiktningsprotokollet?
På besiktningsprotokollet anges bromsvärden i kilonewton (kN) för varje hjul på fordon med hydrauliska bromssystem och två axlar. Bromsvärdena visar bromskraften strax innan hjulen stoppar i rullbromsprovaren. Med hjälp av värdena kan Bilprovningen se skillnaderna mellan de olika hjulen på samma axel. Om det finns någon tvekan om bilens bromsförmåga gör besiktningsteknikern en utökad kontroll vid provkörningen. Skillnader i bromskraft mellan hjulen på samma axel får uppgå till högst 30 procent och om skillnaden är mer än 30 procent underkänns fordonet.

Exempel på godkända bromsvärden (högst 30 procent skillnad på något hjulpar):

Vänster fram 1,8
Höger fram 2,0 (10%)
Vänster bak 1,1
Höger bak1,3 (15%)
Exempel på underkända bromsvärden på bakaxel (mer än 30 procent skillnad på något hjulpar):

Vänster fram1,8
Höger fram 2,3 (22%)
Vänster bak 1,5
Höger bak 1,0 (33%)

Opus kundtjänst

2019-01-28

Hej.
Har tappat bort mitt besiktningsprotokoll,finns det en möjlighet att få det på e-mail?

Mvh Magnus

Magnus

2020-03-21

Hej Magnus,
Det går alldeles utmärkt (så länge det gäller en besiktning vi själva har gjort, så klart). Snabbaste sättet är om du ringer oss på 0775-500 300 så kan vi ordna det direkt. Alternativt kan du maila oss på kundtjanst@opusbilprovning.se så löser vi det den vägen.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2020-03-21

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice