Besikta bilen hos Opus Bilprovning

kan jag besikta båtvagn med båten på vagnen

kan jag besikta båtvagnen med båten på vagnen?

Hans-Olof

2020-07-20

Hej Hans-Olof,

Tack för att du kontaktat oss. Vad gäller båten är det en bedömningsfråga. Det är tillåtet med last på lätt släp så länge den inte är i vägen på besiktningen. Vi tar dock inget ansvar för lasten om något skulle hända under besiktningen.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2020-07-20

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice