Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Saknad länk

OBS! Länken till informationsbladet fungerar inte! Vad gäller? Kan ni skicka länk?
MVH/ Ronnie
Vad krävs om fordonets primära chassinummer är svårt att tyda eller inte hittas?
Här är ett informationsblad om fordonets primära id-märkning (chassinummer) tillsammans med blanketten Skadat/saknat primärt chassinummer (för fordon med säkerställd identitet).

Ronnie Einarsson

2020-03-25

Hej Ronnie,

Tack för påpekandet. Vi gjorde nyligen om vår webbsida och då gick tydligen den länken sönder. Den här länken ska vara rätt.
Med vänliga hälsningar,

Staffan

2020-03-25

Det här ska vara rätt länk.

2021-03-23

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice