Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Tidsåtgång

Hej, jag har tid för kontrollbesiktning imorgon (Vallentuna) och undrar om ni kan säga ungefär hur lång tid det tar? Och behöver man närvara under besiktningen?

Martin

2019-08-30

Hej Martin,
Tack för att du kontaktat oss. Tidsåtgången på en besiktning varierar beroende på fordonstyp och annat, men för en vanlig lätt personbil brukar vi räkna 15-20 minuter. Det är inte ett absolut krav att närvara, men det är bra så teknikern kan visa eventuella fel, och det är ju inte så man hinner så långt iväg på tiden besiktningen tar.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2019-08-30

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice