Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Avbokning

hjälp mig avboka regrestrerings besikting

Hannes

2020-06-27

Hej Hannes,

Tack för att du tog dig tid att skriva till oss.

För att du ska få hjälp med att avboka alternativt omboka en registreringsbesiktning ber vi dig att kontakta oss på telefon: 0775-500 300.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.
Med vänliga hälsningar

Maria

2020-06-28

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice