Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Fel bokningen

Jag har bokat fel bil till besiktningen. Hur av bokar jag?

Ann

2020-03-15

Hej Ann,

Tack för att du kontaktat oss. Du kan antingen gå in på bokningen https://boka.bilprovning.se/ precis som när du bokade tiden, så finns där en knapp för att boka av, eller så kan du ringa till oss på 0775-500 300 så bokar vi av den åt dig.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2020-03-15

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice