Hur bekräftar jag en föreslagen tid?

Du kan bekräfta en föreslagen tidpå följande sätt:
Betala med det inbetalningskort som följer med inbjudan.
Gå in på vår bokningssida och bekräfta den.
Ring oss på 0775-500 300.

Opus kundtjänst

2019-01-28

Personal: