Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Hur bekräftar jag en föreslagen tid?

Du kan bekräfta en föreslagen tidpå följande sätt:
Betala med det inbetalningskort som följer med inbjudan.
Gå in på vår bokningssida och bekräfta den.
Ring oss på 0775-500 300.

Opus kundtjänst

2019-01-28

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice