Jag har redan besiktat min bil. Varför får jag en inbjudan då?

Den vanligaste orsaken till att du får en inbjudan på ett redan besiktat fordon är att det tar en viss tid från att vi tar fram inbjudningslistorna till att inbjudan kommer fram med posten, och att du har hunnit besikta under den tiden. Du kan då bortse från inbjudan.

Opus kundtjänst

2019-01-28

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Thim Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Jessica Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice