Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Jag har redan besiktat min bil. Varför får jag en inbjudan då?

Den vanligaste orsaken till att du får en inbjudan på ett redan besiktat fordon är att det tar en viss tid från att vi tar fram inbjudningslistorna till att inbjudan kommer fram med posten, och att du har hunnit besikta under den tiden. Du kan då bortse från inbjudan.

Opus kundtjänst

2019-01-28

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice