Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Jag har redan bokat. Varför får jag en inbjudan ändå?

Den vanligaste orsaken till att du får en inbjudan på ett redan bokat fordon är att det tar en viss tid från att vi tar fram inbjudningslistorna till att inbjudan kommer fram med posten, och att du har hunnit boka under den tid detta har tagit.

Opus kundtjänst

2019-01-28

Hur kollar jag min tid?

Jan Erik

2020-03-23

Hej Jan Erik,

Tack för din fråga.
Du kan gå in på vår bokningssida för att se din befintliga bokning.

Trevlig dag!

Ulrika

2020-03-23

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice