Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vad händer om jag inte kan komma på min föreslagna tid?

Har du fått en inbjudan till besiktning av oss och väljer att inte bekräfta den föreslagna tiden så avbokas tiden automatiskt.

Har du däremot bekräftat tiden genom att betala in besiktningsavgiften har tiden bokats. Då måste du komma ihåg att avboka eller omboka din tid om du inte kan komma.

Opus kundtjänst

2019-01-28

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice