Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Hur stämmer utsläppen vid klimatkompensering?

På mitt protokoll står det att jag släppt ut nästan 4 ton CO2e men jag har bara tankat bilen med runt 1500 liter bensin under året. Hur går det ihop?

Tuva

2019-02-05

Tack för din fråga.

Det finns två anledningar till detta:

Drivmedlet blandas med syret i luften vid förbränningen för att bli till koldioxid, så endast ungefär en fjärdedel av koldioxidens vikt kommer från själva bensinen.
Förutom koldioxid släpper de flesta fordon ut små mängder av andra gaser som har mycket starkare påverkan på klimatet än koldioxiden. Dessa utsläpp räknas om till hur mycket koldioxid de motsvarar. Så om bilen släpper ut ett kg av en gas som har 300 gånger så stark klimatpåverkan som koldioxid, så räknas det som 0,3 ton koldioxidutsläpp. Det är därför det står CO2e på protokollet - e:et står för ekvivalenter, alltså att det motsvarar så mycket.
Jag hoppas att detta gör saken lite klarare.
Läs mer hos Opus Bilprovnings klimatfrågor och svar

Staffan

2019-02-05

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice