Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Opus är 100 procent klimatkompenserat

En besiktning hos Opus Bilprovning är alltid helt klimatkompenserad.

Opus Bilprovning försöker kontinuerligt minska utsläppen för all energi som förbrukas (t.ex. el, fjärrvärme, olja). Det som inte går att påverka klimatkompenserar Opus för.

På miljö-sidorna finns utförlig information om hur klimatkompenseringen går till och vilka projekt som används.

Opus kundtjänst

2019-01-28

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice