Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Drop in

Är det dyrare med drop in?

Curt

2020-03-21

Hej Curt,

Det varierar lite från station till station, men oftast är drop-in 50-100 kr dyrare än en bokad tid. Du kan gå in på vår stationskarta och leta upp din station för att se vilket pris de tar för en drop-in-tid. Där ser du också eventuella begränsningar på vad stationen kan ta på drop-in – de flesta stationer tar bara personbilar under 2800 kg totalvikt, men även där varierar det från station till station.

Detta gäller om man ska göra en hel besiktning. Om du ska komma in på en efterkontroll rekommenderar jag fortfarande att du kontrollerar på stationssidan att stationen tar emot obokad efterkontroll på den sortens fordon, men priset är samma oavsett om du bokar eller inte.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2020-03-21

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice