Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Nordea Gold

Kan man betala med Nordea Gold?

Nils Granlöf

2021-02-16

Hej Nils,

Nordea Gold är vad jag kan se i grund och botten ett Mastercard-kort, och Mastercard går utmärkt att betala med.

Med vänliga hälsningar,
Staffan

2021-02-18

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice