Besikta bilen hos Opus Bilprovning

PRO-rabatt

När gäller pro rabatten

Sixten

Sixten

2020-05-24

Hej Sixten,

Tack för att du kontaktat oss. Medlemmar i PRO har 17% rabatt på kontrollbesiktning den 1:a till 27:e varje månad. Rabatten kan inte kombineras med andra rabatter.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2020-05-24

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice