Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Transport buss

Hej! Jag undrar hur mycket kostnaden är att besikta om en buss till 6 platser som nu är regad för 3 platser?

Daniel

2021-01-27

Hej Daniel,

Tack för att du kontaktat oss. Kostnaden beror på hur fordonet är registrerad i dagsläget. Med reservation för framtida ändringar: om det är en lätt lastbil som ska registreras om till personbil så kostar det 2590 kr inklusive vägning. Om fordonet redan är registrerat som personbil så handlar det istället om 2090 kr inklusive vägning.

Med vänliga hälsningar,
Staffan

2021-01-29

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice