Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Adressändring

Jag har flyttat, hur ändrar jag till min nya adress?

Christer

2019-07-30

Hej,

Tack för att du har tagit kontakt med oss.
Opus Bilprovning får informationen om kunders adresser via Transportstyrelsen, som i sin tur får den informationen från Skatteverket.
Om du har flyttat och genomfört en adressändring hos Skatteverket, får vi automatiskt kännedom om det.

Trevlig dag!

Ulrika

2019-07-30

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice