Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Ägarbyte

Om jag säljer min bil, bokas min tid av?
Nej, tiden bokas inte av automatiskt. Om du har betalat i förväg följer den förbetalda avgiften med bokningen och kan användas av den nya ägaren vid eventuell överlåtelse av bokad tid.

Om du inte vill överlåta den bokade tiden är det därför viktigt att kontakta kundtjänst för avbokning och återbetalning. Om så inte sker innan den bokade tiden nyttjas av den nye ägaren upphör den tidigare ägarens rätt till återbetalning.

Opus kundtjänst

2019-01-30

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice