Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Båtsläp

Hej. Går det bra att lämna båten kvar på släpet när den ska besiktigas?

Christofer

2020-06-19

Hej,

Tack för att du har kontaktat oss.

Du kan vanligtvis ha en båt på släp när du gör en besiktning. Under förutsättning att den inte är i vägen vid besiktningen, är väldigt hög, bred eller sticker ut väldigt mycket. Båten är dock inget som Opus Bilprovning tar ansvar för på besiktningen. Vill du kontrollera vad som gäller på en specifik station är det alltid enklast att kontakta stationen direkt. Du hittar våra kontaktuppgifter på vår hemsida, där du söker på stationen du ska besikta på och sedan finner du stationens direkt nummer på stationssidan.

Hälsningar,

Ulrika

2020-06-22

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice