Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Besiktning

Kan man åka med hojen till besiktningen och ställa sig i kö...som drop in som med bil eller måste man boka tid?

Thomas

2020-05-28

Hej,

Tack för att du har kontaktat oss.
På de flesta av våra stationer har vi endast möjlighet att ta emot lätta personbilar på Drive In, med ett fåtal stationer som har undantag och kan ta andra fordon på Drive In.

Detta ser du på stationssidan
Du väljer vilken station du har i åtanke, och så ser du på höger sida av stationssidan i den gröna punktlistan vilka fordon som stationen har möjlighet att ta in på Drive In.

Trevlig helg!

Ulrika

2020-05-29

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice