Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Besiktningskostnad

I fjol somras fick jag en kallelse inkl en avi från Opus med föreslagen tid och betalade in de 395:-, som besiktningen kostade. Var detta ett kampanjpris eller har priset på föreslagen tid och medföljande avi höjts till 525:- för i år, som jag hör andra betalat genom kortbetalning på stationen?

Med vänlig hälsning
C L

Curt

2020-03-15

Hej Curt,

Ja, 395 kr var ett kampanjpris. Våra ordinarie priser varierar lite från station till station, men ligger oftast på 595 kr. På en del stationer är det lite högre och på andra lite lägre, och det kan ibland finnas specifika tider som är billigare, men det är där vi lagt standardpriset. För att se vilket pris som gäller på din station, gå in på https://boka.bilprovning.se/ , slå ditt registreringsnummer, och se vilka priser som kommer fram på vilka tider.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2020-03-15

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice