Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Bil omvandling

Hej! Jag undrar om man kan lämna in min nuvarande personbil och ni kan koppla in h-regg med varvtalsregulator och sedan omregistrera den till en A traktor?

Simon

2021-01-18

Hej Simon,

När du väl har byggt om din bil till en A-traktor så kan vi göra en registreringsbesiktning på den för att formalisera det hela, men vi kan inte göra själva ombyggnaden. Det måste du göra själv, alternativt anlita en verkstad för.

Med vänliga hälsningar,
Staffan

2021-01-29

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice