Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Blivande veteran fordon

Hej
Min bil blir veteranare vid årsskiftet. Om jag besiktar nu i december när blir nästa besiktning? Eller om jag besiktar i januari?

Tobias

2019-12-07

Hej Tobias,

Tack för att du kontaktat oss. Jag antar att du med veteranare menar entusiastfordon, alltså ett som är 30-50 år gammalt. I så fall ska det besiktas senast 24 månader efter senaste besiktningen, det vill säga i december 2021 eller januari 2022 om du besiktar nu i december 2019 eller januari 2020.

Om ett fordon ändrar besiktningsperiod (t ex när det går från det vanliga 14 månader till entusiastfordonets 24) så räknar man nytt sistadatum från den senaste godkända besiktningen, om inte den gamla perioden hunnit ta slut redan (ändringen tar aldrig bort ett körförbud som redan hänt).

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2019-12-08

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice