Besikta bilen hos Opus Bilprovning

De nya besiktningsreglerna

Undrar du när ditt fordon ska besiktas nästa gång?
Ange ditt registreringsnummer för att se din besiktningsperiod.

Nya regler
De nya besiktningsreglerna innebär att kommande kontrollbesiktning baseras på månaden då besiktningen senast utfördes.

Opus kundtjänst

2019-01-30

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice