Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Drive In MC

När är det dropp in för mc 2020?

Göran

2020-04-23

Hej,

Tack för din fråga.
På de flesta av våra stationer så är det endast lätta personbilar som kan tas emot på Drive In, med undantag ett fåtal stationer som kan besikta övriga fordon på Drive In. På stationssidan väljer du vilken station du har i åtanke, och du finner informationen i punktlistan till höger om vilka fordon som kan tas emot på Drive In.

Hälsningar,

Ulrika

2020-04-24

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice