Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Drop-in

Hej!Har ni drop-in för mc i Vinsta?

Jan-Åke

2020-04-23

Hej Jan-Åke,

I Vinsta kan stationen endast Drive-in-besikta personbilar (max 2800 kg), så övriga fordon såsom MC behöver en tidsbokning för att kunna bli besiktade.

Tidsbokning kan du antingen göra via vår bokningssida eller så kan du ringa till oss på: 0775-500 300 så hjälper vi dig med en tidsbokning.

Ulrika

2020-04-23

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice