Besikta bilen hos Opus Bilprovning

EFTERKONTROLL HUSVAGN

HEJ
kan jag åka in med husvagn på drop in för en efter kontroll i Borlänge ?

Ann-Katrine

2019-04-27

Hej Ann-Katrine,

Tack för att du kontaktat oss. Tyvärr är svaret nej - i Borlänge, liksom på de flesta andra stationer, måste man boka tid även för efterkontroll av husvagn. Du kan se vad som gäller för varje station på vår stationssida.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2019-04-27

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice