Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Fordonsimport

Jag funderar på att köpa en mopedbil från Finland. Är det krångligt att registrera den i Sverige? och vad måste jag tänka på vid köp för att det ska vara möjligt?

Niclas

2019-08-29

Hej Niclas,

Vid import av ett tidigare ibruktaget fordon så går processen till så här:

1. Ta in fordonet och förtulla det och/eller betala mervärdesskatt.
2. Gör ursprungskontroll hos Transportstyrelsen.
3. Registreringsbesiktning.
4. Eventuell kontrollbesiktning.
5. Ställ på fordonet.

Om fordonet är fabriksnytt så kan steget registreringsbesiktning ersättas av något som kallas enskilt godkännande. Du kan läsa mer om processen hos Transportstyrelsen.

Vad gäller vad man specifikt bör tänka på vid import av mopedbil från Finland så ska jag be en kollega återkomma till dig om det på mail.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2019-08-30

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice