Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Fukttest

Det står att ni utför fukttester på husvagn i örebro! Men det går inte att boka fukttest på nätet bara gasoltest
??

Kristoffer

2020-05-26

Hej Kristoffer,

Tack för att du har kontaktat oss.
Fukttest är ett avancerat test som bokas in direkt med stationen.
Här ser du vilka stationer som är utrustade för att utföra fukttest samt deras nummer för tidsbokning.

Hälsningar,

Ulrika

2020-05-27

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice