Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Hej. Jag har bokat och betalat för en bilbesiktning

Kan jag få pengarna återbetalda. Jag ska sälja bilen. Pag 156

Eva Eriksson

2020-07-27

Hej Eva,

Tack för att du kontaktat oss. Jag ser att din tid är avbokad och pengarna är redan återbetalda via Klarna.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2020-07-27

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice