Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Hur får jag jobb på Opus?

Välkommen till Opus!
Opus Bilprovning är en öppen och kreativ arbetsplats där allas kunskaper och erfarenheter värdesätts. Vi värnar den etniska och kulturella mångfalden, en jämn könsfördelning och en varierad åldersfördelning bland våra medarbetare.

Lediga tjänster finner du här

Om Opus Bilprovning
Opus Bilprovning utför kontroll- och registreringsbesiktningar på 92 besiktningsstationer från Kiruna i norr till Malmö i söder. The Opus Way är koncernens DNA, som står för en säkrare och renare värld samtidigt som fokus ligger på kundnyttan och tillgängligheten. Opus Bilprovning är certifierade enligt ISO 14001 och klimatkompenserar hela sin verksamhet samtidigt som företaget aktivt arbetar för att minska klimatpåverkan.

Opus Bilprovning ingår i Opus Group som sedan 2 juli 2013 är noterat på Nasdaq (Stockholmsbörsen). Opus är en ledande aktör på den internationella marknaden för fordonsbesiktning och support för avancerade fordon och hanterar årligen över 30 miljoner besiktningar över världen. Opus Group AB 2,5 miljarder SEK under 2018

Opus kundtjänst

2019-01-28

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice