Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Kampanj

Vad är kampanj koden för 2020 ?

Göran

2019-12-17

Hej Göran,

Tack för att du har kontaktat oss.

Rabatterna som Opus skickar ut är antingen kopplade till registreringsnumret eller så är det medlemsrabatter för organisationer som Opus har samarbete med. Du kan gå in på vår hemsida för att se om ditt fordon har fått en rabatt kopplat till fordonet. Har du en medlemsrabatt, hittar du rabattkoden på den aktuella organisationens hemsida.

Med vänliga hälsningar,

Ulrika

2019-12-17

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice