Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Klagomål

Vi vill att du ska vara nöjd med våra tjänster.

Har du synpunkter på något ska du höra av dig till oss, så att vi kan rätta till det som blivit fel.

Kundtjänst
Måndag - fredag: 07.00-18.00
Lördag - söndag: 08.00-16.00

Telefon: 0775-500 300
Mail: kundtjanst@opusbilprovning.se

Opus kundtjänst

2019-01-30

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice