Besikta bilen hos Opus Bilprovning

När kan jag besikta min bil

Hej! Jag måste senast besikta min bil 2021-01-31, när kan jag tidigast besikta bilen?

Adam

2020-09-06

Hej Adam,

Sedan reglerna ändrades 2018 så finns det inte längre någon start på besiktningsperioden, utan du kan besikta fordonet när du vill. Sedan räknas nästa sista-datum ut utifrån datumet du besiktar. Så om du skulle besikta idag (7 september 2020) så ska bilen besiktas nästa gång senast 30 november 2021 (med vissa undantag).

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2020-09-07

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice