Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Ny besiktningsperiod

Om jag besiktar min husbil nu i oktober som har sista besiktningsdag 30/4-21. Gäller ansökningstiden då till sista oktober 2021?

Lars

2020-09-28

Hej Lars,

Ja, om du besiktar ett tungt fordon (som ska besiktas var 12:e månad) nu i oktober så ska det in igen senast oktober nästa år. Man utgår alltid från senaste hela kontrollbesiktning när man beräknar ny period.

Det gäller bara hel besiktning, inte efterkontroll. Om du besiktar i oktober och får underkänt, och gör godkänd efterkontroll i november, så ska husbilen in igen senast i oktober nästa år.

Om det inte är ett tungt fordon så gäller samma princip men med annan period. 14 månader är det vanliga för lätta bilar, men om det är ett väldigt nytt eller gammalt fordon kan det vara annorlunda. Transportstyrelsen har mer information om vilka perioder som gäller för vilka fordon.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2020-09-29

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice