Olika utförare

Kan man besiktiga bilen vid ett företag och sen ev efterkontroll vid annan ort/firma?

Rolf

2019-03-13

Hej Rolf,

Ja, det går alldeles utmärkt. Undantaget är registreringsbesiktningar där efterbesiktning måste göras vid samma företag som originalbesiktningen.

Med vänliga hälsningar,
Staffan

Staffan

2019-03-13

Hej ny fråga.
Personbil som genomgått kontrollbesiktning och fått anmärkning och skall uppvisas inom 30 dagar. Om tiden överskridits och körförbud införts, blir det då en ny kontrollbesiktning eller är det bara anmärkningarna som skall visas?
Med vänlig hälsning Rolf

Rolf

2019-03-17

Hej igen,

Kort svar: Du kan göra efterkontroll i två månader efter kontrollbesiktningen.

Längre svar: När man får underkänt på besiktningen börjar två nedräkningar: en månad till körförbud, och två månader tills man behöver göra en ny hel kontrollbesiktning. Om man gör en efterkontroll och även den blir underkänd så börjar en ny månad till körförbud, men man räknar fortfarande två månader från den ursprungliga besiktningen tills man behöver helt ny besiktning.

Ett undantag är om man har fått underkänt tre eller fler gånger i rad (oavsett hur lång tid det är däremellan), då får man bara en vecka till körförbud. Man räknar dock fortfarande två månader från senaste hela besiktning tills ny hel besiktning behövs.

Staffan

2019-03-17

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice