Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Ombesiktning

Måste jag boka tid för ombesiktning eller funkar Drop In?

Ida

2019-06-27

Hej,

Tack för din fråga.
Vi erbjuder obokade efterkontroller för lätta personbilar, men man kan också göra en tidsbokning för detta. Om du önskar att göra efterkontrollen på Drive In, vänligen titta på stationssidan innan du far för att se om Drive In är öppen på stationen

Trevlig helg!

Ulrika

2019-06-28

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice