Besikta bilen hos Opus Bilprovning

ombesiktning efter perioden.

Hej, vad händer om jag besiktigar på den sista dagen av perioden tex 31 juli. Om jag får nedslag och måste göra efter kontroll, har jag då en månad på mig till 31 augusti? Alltså 1 månad efter periodens slut.

Fredrik

2019-04-23

Hej Fredrik,

Tack för din fråga.
Om ett fordon underkänns vid kontrollbesiktning har man två månader på sig att utföra en efterkontroll. Dock inträder körförbud efter en månad. Detta gäller även om du besiktar sista dagen på din period.

Får man underkänt tredje gången i rad så inträder veckoföreläggande, det vill säga att körförbud inträder efter en vecka.

Trevlig dag!

Ulrika

2019-04-23

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice