Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Ombesiktning på annan station?

Har gjort en besiktning på Opus Ljungby och ska göra en ombesiktning. Kan jag då välja en annan station som ligger närmare mig i avstånd, eller måste jag välja samma station igen? Den jag tänker på är en station som ligger 4 mil närmre min bostadsort. M.V.H.

Annette

2019-05-02

Hej Annette,

En efterkontroll till en kontrollbesiktning går att göra var som helst (så länge stationen kan ta emot fordonet, så klart).

Om det gäller en registreringsbesiktning (alltså en särskild besiktning som man gör vid import eller förändring på fordonet) så måste en efterbesiktning utföras hos samma företag, men kan göras på en annan station.

Staffan

2019-05-02

Om jag besiktar min bil på svensk bilprovning kan jag göra efterkontroll på opus

Roger

2020-04-27

Hej Roger,

Ja, du kan utföra efterkontrollen hos Opus trots att du utförde kontrollbesiktningen hos en annan aktör.

Hälsningar,

Ulrika

2020-04-28

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice