Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Registreringsbesiktning vägaupp husvagnen

Ska öka lastvikt på husvagnen. Fråga ska vagnen tömmas på inventarier eller ska allt vara som vanligt. Tack på förhand Mats Andersson

Mats

2020-08-16

Hej Mats,

Vid en registreringsbesiktning där fordonet behöver vägas ska det vara tömt på allt som inte är fast. Vid ändring av totalvikt behöver fordonet ibland vägas och ibland inte (det beror på vilka typgodkännanden som finns), så räkna med att det behövs och att fordonet därför ska vara tömt.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2020-08-17

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice