Besikta bilen hos Opus Bilprovning

2 och 2x

Vad betyder dem?

Jeremy

2020-05-31

Hej Jeremy,

Tack för att du har kontaktat oss.
På besiktningsprotokollet så betyder: 2 att det är fel som måste åtgärdas med krav på efterkontroll. 2x innebär att det är fel som det är förarens egna ansvar att åtgärda så snart som möjligt. Dock så behöver man inte komma på en efterkontroll för att visa upp att felet som 2x avser är åtgärdat.

Hälsningar,

Ulrika

2020-06-01

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice