Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Varför står det en annan period i brevet jag fått än i bokningen?

Det är många nu som kontaktar oss och undrar varför vi har skickat brev där det står att ett fordon ska besiktas senast 2020-07-31 eller 2020-08-31, men när de går in på bokningen så står det att sista datum är 2021-02-28 eller 2021-03-31.

Det är för att regeringen 2020-06-01 beslutade att förlänga besiktningsperioderna för fordon som annars skulle besiktas senast februari till augusti 2020 med sju månader, på grund av Corona-pandemin. Det tog sedan ungefär en månad för Transportstyrelsens system (och därmed våra) att reflektera den ändringen, så på brev som skickats i juni eller tidigare så står den ordinarie perioden.

Vår rekommendation är att man av säkerhetsskäl ändå besiktar i sin ordinarie period om man inte har några skäl till att besikta senare, som att man varit sjuk eller i karantän eller liknande. Men juridiskt är den förlängda perioden inte villkorad mot något sådant. Mer information finns att läsa hos Transportstyrelsen på länken ovan.

Staffan

2020-08-03

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice