Besikta bilen hos Opus Bilprovning

Vindruta

Hej! Får man nedslag om det är spricka i framrutan?

Jim

2019-04-30

Hej Jim,

Tack för att du kontaktat oss. Jag har frågat en tekniker vad som gäller. På vindrutan som helhet får det inte finnas följande i ungefärlig ögonhöjd och i det område som sveps av vindrutetorkarna:
Dekaler eller eftermonterat toningsskikt.
Andra skador som innebär påtagligt hinder för sikten.
I det direkta siktfältet (rakt fram från föraren, ett område ungefär stort som ett liggande A4) får det inte heller finnas:
Sprickor.
Stenskott med diameter 10 mm eller mer.

Med vänliga hälsningar,

Staffan

2019-05-02

Vi hjälper dig:

  • Staffan Kundtjänst
  • Mats Kundtjänst
  • Maria Kundtjänst
  • Tamara Kundtjänst
  • Valon Kundtjänst
  • Göran Besiktningsingenjör
  • Sofia Marknad
  • Opus Kundtjänst Kundservice